Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 5 lutego 2019r. zmarł nauczyciel naszej szkoły Pan Ireneusz Gradowski. Przegrał walkę z ciężką chorobą.
Odszedł wspaniały człowiek. Dobry, pełen życzliwości i empatii kolega. Takim Go zapamiętaliśmy.
W imieniu całej społeczności szkolnej ZSP nr 9 składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Pana Irka.

Niosąc pomoc innym, pomagamy sobie

Uczniowie klasy III TD odwiedzili Regionalne Centrum Wolontariatu w Łodzi. Mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat działań ośrodka skierowanych do młodzieży, dzieci, osób starszych czy osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy Centrum zapoznali słuchaczy z projektami realizowanymi w Łodzi. Zaproponowali też możliwość udziału w szkoleniach dla wolontariuszy. Uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się o możliwościach udziału w zajęciach oraz akcjach organizowanych przez „Centerko”. Pracownicy ośrodka podkreślali, że pomaganie innym uczy samodzielności i wrażliwości, przynosi wiele satysfakcji, bo przecież „niosąc pomoc innym, pomagamy sobie”.

Dorota Białkowska, Elżbieta Szejgis

 

Zdjęcia Damian Jasek