GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

sprawdź 20 lipca od godziny 12:00 czy zostałeś przyjęty

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

12 edycja projektu wymiany polsko-niemieckiej

„Automatyzacja i systemy robotyki przyszłością na europejskim rynku pracy” – pod takim hasłem realizowana była w Łodzi 12 edycja projektu wymiany polsko-niemieckiej.  W okresie od 1 do 6 października br. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi oraz niemieckiej szkoły Werner-von-Siemens-Schule w Wetzlar pracowali wspólnie nad projektami, zwiedzali, bawili się i nawiązywali znajomości.

Młodzież w grupach międzynarodowych realizował treści projektu, które dotyczyły: systemów robotyki (Lego Mindstroms, Fischertechnik), mikrosterowników (Arduino), multimediów, technik komputerowych i pętli indukcyjnej pozwalającej na przekazywanie komunikatów. Efekty swojej pracy dokumentowali za pomocą kart pracy, zdjęć, filmów, dźwięków i w końcowej fazie za pomocą prezentacji multimedialnej.

Do tegorocznej edycji zaproszeni zostali uczniowie i nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących – Gimnazjum Specjalne nr 66. Mieli oni okazję zapoznać się z założeniami projektów i efektami ich realizacji. Współpraca między szkołami miała również charakter konsultacji ponieważ jeden z naszych projektów zakładał stworzenie pętli indukcyjnej pozwalającej na przekazywanie komunikatów osobom niedosłyszącym.

 

W ramach wymiany polsko – niemieckiej, w niedzielę 1 października br., grupa polskich i niemieckich uczniów i nauczycieli zwiedziła Warszawę. Widzieliśmy m.in. Plac Zamkowy i Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta, Katedrę Św Jana, Rynek Starego Miasta, Barbakan, rynek Nowego Miasta, Stadion Narodowy. Spacerowaliśmy również w  Parku Łazienkowskim gdzie mogliśmy tego dnia rozkoszować się piękną polską jesienią. Podróż ta była ciekawą lekcją historii, a przede wszystkim – dobrą zabawą.

Aby zapoznać naszych niemieckich gości z Łodzią i jej historią, a tym samym urozmaicić ich pobyt w naszym mieście zapewniliśmy im następujące atrakcje poza pracą projektową: udział w Festiwalu Światła – Light Move Festival; zwiedzanie Muzeum Miasta Łodzi – Pałac Poznańskiego; zwiedzanie zakładu produkcyjnego – Dell Polska; zwiedzanie Centrum Kultury EC 1 Łódź i Planetarium (projekcja filmu „Na skrzydłach marzeń”); wyjście na basen.

Współpraca pomiędzy naszymi szkołami trwająca już 11 lat ma na celu realizację wspólnych projektów, przełamanie uprzedzeń, pozbycie się stereotypów, doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się językami obcymi oraz wdrożenie do edukacji międzykulturowej jako formy wymiany poglądów i informacji.

Realizatorzy projektu: Piotr Pluskota, Renata Masica, Krzysztof Muszyński, Monika Jaskuła.

Tekst: Renata Masica