Uczniów klas ósmych szkół podstawowych i ich Rodziców zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Od 11 maja na Państwa pytania odpowiadać będą członkowie zespołu kierowniczego Zespołu Szkół Politechnicznych.
(42) 684-39-75
poniedziałek, czwartek w godz.13.00 – 15.30; wtorek, środa, piątek w godz.9.00 – 12.00.

Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych zostało przedłużone do dnia 7 czerwca 2020r. Będzie kontynuowana w naszej szkole nauka na odległość.
  • W dniach 8 – 26 czerwca 2020r. odbędzie się egzamin maturalny (bez części ustnej). Zobacz Harmonogram
  • W dniach 22 czerwca – 9 lipca 2020r. odbędzie się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Konkurs Wiedzy o Energetyce Politechniki Warszawskiej

W dniu 26 listopada br. trzech uczniów naszej szkoły –  Igor Szymorek (IV TB), Jakub Wójcik (III TB) i Jakub Walczak (III TB) –  wzięło udział w finale ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Politechniki Warszawskiej. Tym razem nie udało się wygrać, ale uczniowie zdobyli kolejne doświadczenia w zakresie energetyki odnawialnej. W oczekiwaniu na wyniki uczniowie uczestniczyli w VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Energetyków.
 
Opiekę nad uczniami sprawował  nauczyciel przedmiotów zawodowych Ryszard Mirys. 
 
 

Organizatorem Konkursu jest Politechnika Warszawska wraz z Kołem Naukowym Energetyków działającym na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. Skierowany jest do uczniów techników o profilach kształcenia związanych z energetyką. Laureaci tego konkursu nabywają uprawnienia do przyjęcia na kierunek Energetyka studiów stacjonarnych I stopnia poza procedurą kwalifikacyjną opartą na wynikach egzaminu maturalnego.

Zdjęcie udostępnił Ryszard Mirys

Skip to content