GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

sprawdź 20 lipca od godziny 12:00 czy zostałeś przyjęty

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

5 grudnia 2017r. odbyły się uroczystości w Łódzkim Domu Kultury z okazji 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Przedstawiciele Samorządu Województwa Łódzkiego, Policji, Straży Miejskiej, Związku Strzeleckiego oddział Łódź, Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin, młodzież łódzkich szkół  uczcili pamięć o Marszałku Józefie Piłsudskim przez złożenie kwiatów pod jego pomnikiem.
Przedstawicielami ZSP nr 9 im. KEN  w Łodzi byli uczniowie: Damian Jasek, Janusz Wdówka, Hubert Nowicz Andrzej Morek oraz Patryk Wojtczak.

Następnie w sali kolumnowej ŁDK, ul. Traugutta 18 odbyła się gawęda prof. Przemysława Waingertnera o Marszałku Józefie Piłsudskim. Kolejne wydarzenie to finał konkursu fotograficznego ” W kamieniu i w spiżu” Pamięci Wielkiego  Marszałka ( Miejsca upamiętniające Marszałka Józefa Piłsudskiego) – wręczenie nagród, wyróżnień i podziękowań  uczniom łódzkich szkół.

W kategorii do lat 16 III miejsce wywalczył Patryk Wojtczak, W kategorii powyżej lat 16 wyróżnienie otrzymał Andrzej Morek.
Ostatnie bardzo ciekawe wydarzenie to program słowno-muzyczny pt „Józef Piłsudski w pieśni” – w wyk. Pawła Ciesielskiego i Dariusza Staniszewskiego.

ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi reprezentowali:
M. Topola, P. Płoszyński, R.Michalak, P i Ł. Lefik, J. Wdówka, D.Jasek, H. Nowicz, M. Reczulski, A. Morek i P. Wojtczak.
Organizatorami tych wydarzeń byli: Łódzki Dom Kultury, Społeczny Komitet Pamięci Józefa Piłsudskiego.

Fotografia: Damian Jasek, Hubert Nowicz, Sylwester Paczesny
Tekst: Sylwester Paczesny