GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

sprawdź 20 lipca od godziny 12:00 czy zostałeś przyjęty

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

XVI Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych

Tomasz Stusio, uczeń klasy III TA, zdobył III miejsce na XVI Łódzkim Festiwalu Bibliotek Szkolnych.

Uroczysta gala, podsumowująca XVI Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych „Pokochaj czytanie” zgromadziła w Muzeum Miasta Łodzi młodych czytelników i nauczycieli bibliotekarzy łódzkich szkół.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji były „Podróże z książką”. 147 uczestników z 55 szkół wykonywało różne zadania festiwalowe: uczniowie fotografowali łódzką przestrzeń miejską, ilustrując później zdjęciami cytaty z  książek, w których pojawiają się opisy miejsc związanych z naszym miastem; tworzyli multimedialne prezentacje, w których rekomendowali ulubioną książkę; najmłodsi zaś ilustrowali przygody bohaterów, bądź tworzyli ilustrowane mapy książek.

Praca konkursowa Tomka wykonana została pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza Jadwigi Jeziernej.

Zdjęcia – Tomasz Stusio, Jadwiga Jezierna