GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

sprawdź 20 lipca od godziny 12:00 czy zostałeś przyjęty

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

„Moja praca – moja pasja” – konkurs szkolny

W szkolnym konkursie z zakresu rynku pracy „Moja praca – moja pasja” pierwsze miejsce zajął Michał Kwiatowski, uczeń z klasy III TA.

 

Konkurs trwał od  01 kwietnia do 15 maja 2017 roku. Koordynatorem  konkursu była pani Renata Masica.

 

Przedmiotem konkursu było zaprezentowanie swojego przyszłego zawodu – pasji w najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób. Forma pracy była dowolna.

 

Ocenie podlegały następujące elementy:

– oryginalna realizacja tematu,
– zgodność z realiami,
– walory edukacyjne i popularyzacyjne pracy,
– walory estetyczne i wizualne,
– kreatywne ujęcie tematu,
– poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna,­
– przejrzystość i techniczna poprawność wykonania.

Wyniki konkursu:

I miejsce
Michał Kwiatowski – kl. III TA – za prezentację multimedialną Zawód elektronik – praca moją pasją

II miejsce
Janusz Wdówka – kl.  I TD – za prezentację multimedialną – Informatyk programista

III miejsce
Jakub Trębacz – kl.  I TB – za prezentację multimedalną  – Technik elektryk

 
Wyróżnienie 
Aleks Lenda za film – Moje hobby – Brazylijskie Jiu Jitsu