GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

do 26 czerwca godz. 12:00 musisz dostarczyć kopię świadectwa ukończenia gimnazjum
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

TURNIEJ KOSTKI RUBIKA

Samorząd uczniowski serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najszybsze ułożenie kostki Rubika! 

Konkurs odbędzie się 19.10 – czwartek, na 4 godzinie lekcyjnej, w sali 45.
Zgłoszenia do konkursu – osobiście do 13.10, sala 45, opiekun SU – p. Anna Zdanowska

Dla najlepszych przewidujemy nagrody! :) 

 

REGULAMIN – TURNIEJ KOSTKI RUBIKA

 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest wyłonienie uczniów posiadających refleks, zdolność szybkiego reagowania i myślenia, posiadających ducha sportowej rywalizacji. Jest to też niepowtarzalna okazja do zaprezentowania swoich umiejętności.
 

TERMIN

Turniej zostanie rozegrany dnia 19.10. 2017, to jest w czwartek, na czwartej godzinie 4 lekcyjnej w sali 45.
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami turnieju mogą być uczniowie wszystkich klas ZSP9.
2. Uczestnicy przynoszą swoje własne kostki 3x3x3 do 17.10.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest osobiste zgłoszenie chęci udziału, w terminie do 13.10 w sali 45 u opiekuna SU- p. Anny Zdanowskiej.
4. W przypadku dużej liczby uczestników, organizator przewiduje eliminacje do konkursu. Eliminacje bedą polegać na jednokrotnym ułożeniu kostki. Osoby, które uzyskają najlepsze czasy, przejdą dalej.
5. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń, konkurs może zostać odwołany.
6. Konkurs będzie polegał na jak najszybszym ułożeniu kostki Rubika.
7. Każdy zawodnik będzie miał 3 próby, liczony będzie czas każdej próby, a do klasyfikacji wyciągana średnia z trzech podejść.
8. Wszystkie sytuacje sporne rozpatrywane będą przez powołane jury konkursowe.
 

NAGRODY:

1. Dla miejsc I-III przewidziana jest nagroda niespodzianka i dyplom uczestnictwa.