GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

do 26 czerwca godz. 12:00 musisz dostarczyć kopię świadectwa ukończenia gimnazjum
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

JESTEŚMY SZKOŁĄ SUKCESU!

Nasza szkoła uzyskała wysokie – II miejsce w zestawieniu wyników EWD łódzkich techników. Według Instytutu Badań Edukacyjnych, podległego Ministerstwu Edukacji Narodowej, uzyskaliśmy znaczący łączny przyrost wiedzy.

Badanie EWD, czyli Edukacyjnej Wartości Dodanej, opiera się na porównaniu wyników matur z wcześniejszymi rezultatami egzaminu gimnazjalnego tych samych uczniów. Takie zestawienie pozwala na obiektywną ocenę pracy szkoły. Dla techników EWD jest obliczana na podstawie porównania wyników z tego typu szkół w całej Polsce. Istotnym elementem wskaźnika jest możliwość określenia, czy szkoła odnosi sukces, wspiera, czy też nie wykorzystuje szans lub potrzebuje pomocy.

Z dumą możemy przyznać, że ZSP 9 jest szkołą sukcesu. W tym roku uzyskaliśmy wynik EWD na poziomie 8 punktów i tym samym wśród łódzkich techników zajęliśmy II miejsce. Przyjmujemy dobrych kandydatów, a uczniowie mają przyrost wiedzy i wynik matury lepszy niż przeciętne technika w kraju.

 

W związku z uzyskaniem II miejsca, w zestawieniu wyników EWD łódzkich techników, szkoła otrzymała gratulacje od Pana Wiceprezydenta Miasta Krzysztofa Piątkowskiego.

 

 

 

Tekst
Dorota Białkowska
Monika Stępniak-Jankowska