BIP ZSP9
2 i 5 stycznia 2015 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Szczegółowa informacja o zajęciach opiekuńczych w tych dniach dla zainteresowanych uczniów dostępna jest w szkole.

Najnowsze wydarzenia i aktualności