GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

sprawdź 20 lipca od godziny 12:00 czy zostałeś przyjęty

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

APEL WIELKANOCNY

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych uczniowie przygotowali, skłaniający do refleksji i zadumy, montaż słowno-muzyczny.

Myślą przewodnią inscenizacji były słowa, zaczerpnięte z Biblii: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”. Podczas spektaklu uczniowie przywołali słowa Hymnu o miłości, przypominając o podstawowych wartościach w życiu ludzkim, takich jak miłość bliźniego i łaska przebaczenia. Treść przedstawienia dotyczyła istoty człowieczeństwa, która ujawnia się w postawie okazywania pomocy i serca bliźnim, którzy są w potrzebie.

Inscenizacja była przygotowana przez młodzież z klasy I TE pod kierunkiem księdza Mirosława Marczaka. Oprawę techniczną zapewnili uczniowie klasy III TD. Dekoracje wykonała pani Katarzyna Pankratz.

Dorota Białkowska, Monika Stępniak-Jankowska
Zdjęcia: Sylwester Paczesny