Projekt „Bliżej rynku pracy”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe
Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021
Budżet projektu: 1 969 340,98 PLN
Dofinansowanie z EFS: 1 673 939,83 PLN


Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów technikum, kierunku elektronik, elektryk, mechatronik, automatyk i energetyk z Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi poprzez organizację szkoleń z nowoczesnej elektroniki, zapewnienie staży zawodowych, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej oraz przeszkolenie 7 nauczycieli.

W ramach projektu przewiduje się:

 • Przeprowadzenie szkoleń z zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów
  elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni
  kosmicznej (IPC),
 • Przeprowadzenie szkoleń z pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array w
  praktyce, w tym również zastosowanie SPACE
 • Przeprowadzenie szkoleń z elektryczność statyczna ,a urządzenia elektroniczne
 • Doposażenie pracowni zawodowej i przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu,
 • Realizację staży zawodowych dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.

Rekrutacja 2019/2020

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Bliżej rynku pracy” na rok szkolny 2019/2020 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów:

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie i zgody uczestnika projektu

Oświadczenie rodzica/opiekuna