wydarzenia - archiwum

Dzień europejski

Dzień Europejski – podsumowanie projektu wymiany polsko – niemieckiej. W ostatnim dniu wymiany polsko – niemieckiej „Łączenie Światów” – zmniejszanie barier w komunikacji z osobami niedosłyszącymi uczestnicy projektu przedstawili
czytaj dalej...