Zarządzenie ŁKO nr 12/2018 z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie terminów rekrutacji 

 

Zawody,  w których możesz się u nas kształcić:

Technikum nr 9 (4 lata nauki):

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 (3 lata nauki):

 

Nasza Szkoła jest Szkołą Sukcesu
2 miejsce w Łodzi w rankingu 3-letnich EWD

 

 

Bursa szkolna nr 12 (Łódź, ul. Podgórna 9/11) oferuje możliwość zamieszkania zamiejscowym uczniom, którzy kształcą się w Łodzi. www.bursaszkolna12.pl