Rok szkolny 2017/2018

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Podręczniki i programy

 

Na lekcjach WF uczniów obowiązuje strój:
Biała koszulka, zielone spodenki, sportowe obuwie na zmianę

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1) dla Technikum nr 9

 • – 13 października 2017r.
 • – 11 stycznia 2018r.
 • – 30 kwietnia 2018r.
 • – 2,4,7,8 maja 2018r.
 • – 1 czerwca 2018r.
 • – 19 czerwca 2018r.

 

2) dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9

 • – 13 października 2017r.
 • – 11 stycznia 2018r.
 • – 30 kwietnia 2018r.
 • – 2 maja 2018r.
 • – 1 czerwca 2018r.
 • – 19 czerwca 2018r.

 

Rok szkolny 2016/2017

 

Bursa szkolna nr 12
(Łódź, ul. Podgórna 9/11) oferuje możliwość zamieszkania zamiejscowym uczniom, którzy kształcą się w Łodzi.
www.bursaszkolna12.pl

 

Zmiana obuwia
Informujemy, że od 3 września, wszystkich uczniów naszej szkoły obowiązuje zmiana obuwia.

 

 Godziny zajęć w Pracowniach Praktycznej Nauki Zawodu:

I zmiana – Początek zajęć godz. 8:00, koniec zajęć godz. 12:00 (13:00 dla zmian 5-cio godzinnych).
Przerwa godz. 10:35 ÷ 10:55.
II zmiana – Początek zajęć godz. 12:15, koniec zajęć godz. 16:15.
Przerwa godz. 14:20 ÷ 14:40.

 

Raport z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ: