Lp. ZADANIA – CZYNNOŚCI ODPOWIEDZIALNY TERMIN
1. Zebranie Rady Pedagogicznej Dyrektor szkoły 31.08.2017
2. Rozpoczęcie roku szkolnego Samorząd Uczniowski 04.09.2017
3. Zebrania z Rodzicami
klasy pierwsze
Wychowawcy oddziałów 12.09.2017
4. Zebrania z Rodzicami
klasy II i III
klasy maturalne
Wychowawcy oddziałów 13.09.2017
5. Zebranie Rady Rodziców Dyrektor szkoły 14.09.2017
6. Zebranie Rady Pedagogicznej Dyrektor szkoły 14.09.2017
7. Dzień KEN Opiekun SU 13.10.2017
8. Zebranie Rady Pedagogicznej Wicedyrektor szkoły 07.11.2017
9. Zebrania z Rodzicami Wychowawcy oddziałów 08.11.2017
10. Obchody Święta Niepodległości n-le historii 10.11.2017
11. Konsultacje z Rodzicami Wicedyrektor szkoły 13.12.2017
12. Koniec I półrocza dla uczniów klas maturalnych   15.12.2017
13. Apel Bożonarodzeniowy   22.12.2017
14. Przerwa świąteczna   23.12.2017 – 31.12.2017
15. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzieczęść pisemna Przewodniczący SZE 11.01.2018
16. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzieczęść praktyczna Przewodniczący SZE 10.01 – 16.02.2018
17. Koniec I półrocza   19.01.2018
18. Zebranie Rady Pedagogicznej
(klasyfikacja śródroczna)
Wicedyrektor szkoły 22.01.2018
19. Zebrania z Rodzicami Wychowawcy oddziałów 24.01.2018
20. Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej Dyrektor szkoły 26.01.2018
21. Ferie zimowe   29.01 – 11.02.2018
22. Targi Edukacyjne Zespół ds.promocji 01-02.03.2018
23. Zebranie Rady Pedagogicznej
(dla uczniów klas maturalnych)
Wicedyrektor szkoły 14.03.2018
24. Zebranie z Rodzicami
dla uczniów klas maturalnych-zagrożenia
Wychowawcy oddziałów 14.03.2018
25. „Otwarte drzwi” Zespół ds.promocji 14.03.2018
26. Rekolekcje n-le religii 19-23.03.2018
27. Apel Wielkanocny   28.03.2018
28. Wiosenna przerwa świąteczna 29.03 – 03.04.2018
29. Zebranie Rady Pedagogicznej Wicedyrektor szkoły 11.04.2018
30. Zebrania z Rodzicami
uczniów klas I – III
Wychowawcy oddziałów 11.04.2018
31. „Otwarte drzwi” Zespół ds.promocji  
32. Zebranie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja końcowa uczniów klas maturalnych) Wicedyrektor szkoły 25.04.2018
33. Uroczyste pożegnanie klas maturalnych Wychowawcy klas trzecich 27.04.2018
34. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 27.04.2018
35. Egzaminy maturalne Przewodniczący SZE od 4.05.2018
36. Konsultacje z Rodzicami Kierownik szkolenia praktycznego 23.05.2018
37. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część pisemna Przewodniczący SZE 19.06.2018
38. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część praktyczna Przewodniczący SZE od 22.06.2018
39. Zebranie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja roczna dla uczniów Technikum nr 9 klasyfikacja końcowa dla uczniów ZSZ nr 9) Wicedyrektor szkoły od 18.06.2018
40. Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej Dyrektor szkoły 21.06.2018
41. Zakończenie roku szkolnego Samorząd Uczniowski 22.06.2018
42. Ferie letnie 23.06-31.08.2018

 

Dni wolne od zajęć opiekuńczo-dydaktycznych

 

Technikum nr 9

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9

13 X 2017 (piątek)

13 X 2017 (piątek)

11 I 2018 (czwartek)

11 I 2018 (czwartek)

30 IV 2018 (poniedziałek)

30 IV 2018 (poniedziałek)

2, 4, 7, 8 V 2018 (piątek, poniedziałek, wtorek)

1 VI 2018 (piątek)

1 VI 2018 (piątek)

19 VI 2018 (wtorek)

19 VI 2018 (wtorek)