GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

sprawdź 20 lipca od godziny 12:00 czy zostałeś przyjęty

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Dzień Przedsiębiorczości 2018 – podsumowanie

Dzień Przedsiębiorczości 2018 – podsumowanie

Wraz z końcem roku szkolnego, w szkole podsumowana została XV edycja Dnia Przedsiębiorczości_2018. W inicjatywie zorganizowanej przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Szkolny Ośrodek Kariery „Azymut Kariery” /ZSP9 wzięło udział 6 uczniów z klasy 2 TD (technik informatyk) i 2 uczniów z klasy 3TA (technik elektryk). Jednodniowe praktyki w wybranych przez siebie firmach uczniowie realizowali w kwietniu 2018 r.

Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość:

 • odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym przez siebie miejscu pracy,

 • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,

 • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,

 • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,

 • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Firmy, które gościły na stażu naszych uczniów działają w branżach z zakresu informatyki, nowoczesnych technologii, mechatroniki i zoologii:

 • Miejski Ogród Zoologiczny – Przychodnia Weterynaryjna ZOO-MEDICA (2 osoby)

 • SzwarcComp” Przemysław Szwarc – serwis komputerowy (2 osoby)

 • Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe „Wifama-Prexer” Sp. z o.o. (2 osoby)

 • McArt” sp. z o.o. – branża IT (2 osoby)

Wszystkim Firmom serdecznie dziękujemy za udział w inicjatywie.

Dzień Przedsiębiorczości  to projekt sprzyjający podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Jego ideą jest:

 • włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi;

 • stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy.

 

Renata Masica

Dorota Białkowska

Anna Buczek