24 maja w godz. 16.00 - 18.00 serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej możesz wypełnić u nas od 21 maja 2018r.

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

I etap Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych – edycja 2017/2018

„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” pod takim hasłem 27 listopada 2017 r. odbył się I etap Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych . W konkursowych zmaganiach wzięło udział 82 uczniów z klasy II TC, II TD, II TE. Uczestnicy I etapu rozwiązywali indywidualnie test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. 

Olimpiada jest jednym z elementów programu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”.  Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.  Organizatorem programu, jak i Olimpiady jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, honorowy patronat nad programem objął Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Renata Masica