Projekt Innowacyjni na rynku pracy”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 


 

Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe  
Okres realizacji: 01.10.2017 – 30.09.2019
Budżet projektu: 1 631 004,29 PLN

Dofinansowanie z EFS: 1 467 903,86 PLN 

 


Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów technikum, kierunku elektronik, elektryk i mechatronik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi poprzez organizację szkoleń z nowoczesnej elektroniki (IPC), zapewnienie staży zawodowych, organizację warsztatów
z doradcą zawodowym i psychologiem, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej oraz przeszkolenie 5 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.                                                                                                                                    

W ramach projektu przewiduje się:

  • Przeprowadzenie szkoleń z naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE i elementami języka angielskiego technicznego (IPC)
  • Warsztaty z doradcą edukacyjno-zawodowym z zakresu inicjatywności i przedsiębiorczości oraz spotkania z psychologiem
  • Doposażenie pracowni zawodowej i przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu

Realizację staży zawodowych dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.         

 


Harmonogramy i terminy

Harmonogram – Staże zawodowe w miesiącu lipcu 2018

Harmonogram – uczniowie

Harmonogram – nauczyciele

Harmonogram zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego i zajęć z psychologiem

Harmonogram szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

1. 13.06.2018 – Gr. I – godziny: 8:00 – 10:25
2. 13.06.2018 – Gr.II – godziny: 10:35 – 13:00

Termin badań lekarskich: 18.06.2018 od godziny 8:00

 

 


Regulaminy

Regulamin staży zawodowych w projekcie „Innowacyjni na rynku pracy”

 


Rekrutacja

Informacja o rekrutacji oraz regulamin rekrutacji w ramach projektu „Innowacyjni na rynku pracy” na rok szkolny 2017/2018 znajdują się pod podanymi linkami: INFORMACJA, REGULAMIN. 

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów: 

Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu
Oświadczenie równość
Oświadczenie rodzica/opiekuna
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa w stażu zawodowym

 

 Rekrutacja w terminie: 30.10 – 07.11.2017r.

 


 

Zdjęcia