Projekt Innowacyjni na rynku pracy”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 


 

Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe  
Okres realizacji: 01.10.2017 – 30.09.2019
Budżet projektu: 1 631 004,29 PLN

Dofinansowanie z EFS: 1 467 903,86 PLN 

 


 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów technikum, kierunku elektronik, elektryk i mechatronik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi poprzez organizację szkoleń z nowoczesnej elektroniki (IPC), zapewnienie staży zawodowych, organizację warsztatów
z doradcą zawodowym i psychologiem, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej oraz przeszkolenie 5 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.                                                                                                                                    

W ramach projektu przewiduje się:

  • Przeprowadzenie szkoleń z naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE i elementami języka angielskiego technicznego (IPC)
  • Warsztaty z doradcą edukacyjno-zawodowym z zakresu inicjatywności i przedsiębiorczości oraz spotkania z psychologiem
  • Doposażenie pracowni zawodowej i przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu

Realizację staży zawodowych dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.