GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

do 26 czerwca godz. 12:00 musisz dostarczyć kopię świadectwa ukończenia gimnazjum
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Jesienne Biegi Przełajowe Hrabiego Drakuli

W dniu 27 października 2017 roku w Łagiewnikach odbyły się Jesienne Biegi Przełajowe Hrabiego Drakuli. Uczniowie naszej szkoły podobnie jak w ubiegłym roku zajęli

PIERWSZE MIEJSCE DRUŻYNOWO

Celem tych zawodów jest rozbudzanie indywidualnych zainteresowań, przygotowanie i wdrażanie do uczestnictwa w aktywnych formach spędzania wolnego czasu, propagowanie zdrowego stylu życia i sportu wśród młodzieży i dorosłych.

W tych zawodach młodzież startowała na dystansie 1000 metrów – dziewczęta, 2000 metrów – chłopcy, z podziałem na klasy: I -II oraz III – IV.

Nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:

Dziewczęta

 1. Karina Michalak I TA – I miejsce

Chłopcy klasy: I -II

 1. Mikołaj Sadowski I TD – II miejsce
 2. Kamil Gołębiowski I TC – III miejsce
 3. Patryk Gala I TA – IV miejsce
 4. Iwo Dąbkiewicz I TA – X miejsce
 5. Patryk Ramza I TF – XI miejsce
 6. Jakub Sykuła I TF – XV miejsce
 7. Łukasz Groman I TE – XVI miejsce

Chłopcy klasy: III – IV

 1. Damian Kołaciński III TA – I miejsce
 2. Adrian Kowalski II TC – III miejsce
 3. Mateusz Kowalski III TC – VI miejsce

Uczniowie wystąpili pod opieką nauczyciela Jana Ślewy