GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

do 26 czerwca godz. 12:00 musisz dostarczyć kopię świadectwa ukończenia gimnazjum
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Konkurs „BHP w ELEKTRYCE”

W dniu 12 czerwca 2018 roku w ZSP nr 9 odbyła się czwarta edycja konkursu „BHP w ELEKTRYCE”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i utrwalenie nawyków bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych.

Każdą szkołę reprezentował wyłoniony podczas eliminacji szkolnych dwuosobowy zespół.

W konkursie uczestniczyło 8 szkół ponadgimnazjalnych branży elektryczno – elektronicznej z Łodzi, Zgierza, Pabianic i Rawy Mazowieckiej.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy ITC: Kamil Gołębiewski i Damian Ciszek.

Wszystkie drużyny wykonywały trzy zadania praktyczne. Trzy drużyny o największej liczbie zdobytych punktów walczyły o zwycięstwo w rundzie finałowej.

Zadania oceniała komisja konkursowa w składzie:

  • Przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi,
  • Przedstawiciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Łódź – przewodniczący
  • Przedstawiciel firmy patronackiej Veolia Energia Łódź S.A.

Uczniowie drużyn, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsce w etapie międzyszkolnym, otrzymali dyplomy oraz  nagrody rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódź, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi oraz firmę Veolia Energia Łódź S.A. Pozostałym uczestnikom konkursu oraz ich szkolnym opiekunom przekazane zostały drobne upominki ufundowane przez organizatorów. Szkoły biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Uczniowie reprezentujący naszą szkołę zajęli w konkursie „BHP W ELEKTRYCE” drugie miejsce. Zwyciężyli uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 10 im. Jana Szczepanika w Łodzi. Trzecie miejsce zajęła drużyna reprezentująca Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach.

W organizacji konkursu pomagali uczniowie z klasy ITC.

Urszula Rutkowska