Konkurs czytelniczy biblioteki szkolnej

Konkurs ma za zadanie pobudzić uczniów naszej szkoły do czytania książek. Promuje czytelnictwo ponadprogramowe, zachęcając jednocześnie do dzielenia się wrażeniami z przeczytanych książek.

W tym roku szkolnym tytuł Najaktywniejszego czytelnika biblioteki szkolnej zdobył uczeń klasy I TE – Maksymilian Śmigała.
Tytuł Najaktywniejszej czytelniczo klasy przyznany został klasie III TD.

Pamiątkowe dyplomy i nagrody wręczone zostaną podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Serdecznie gratuluję wyróżnionym i zachęcam do rywalizacji czytelniczej w następnym roku szkolnym.

Nauczyciel bibliotekarz
 Jadwiga Jezierna

.  

Informujemy, że od 1 września 2019r. nastąpi zmiana nazwy szkoły na

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH
im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi