Konkurs informatyczny Infosukces

Politechnika Łódzka organizuje kolejna edycję Konkursu Informatycznego Infosukces.

Laureaci poziomu ponadpodstawowego uzyskują prawo do ubiegania się o indeks Politechniki Łódzkiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

W ramach pierwszego etapu konkursu należy wykonać prezentację lub grę opisującą znane lub jeszcze nieodkryte zastosowania technologii 5G i na czym technologia ta polega. 

Zainteresowanych uczniów zapraszam po więcej informacji do sali 122.

Strona Konkursu

Krzysztof Muszyński