GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

do 26 czerwca godz. 12:00 musisz dostarczyć kopię świadectwa ukończenia gimnazjum
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Konkurs wojewódzki „Najlepsza praca modelowo – konstrukcyjna”

15 marca 2018 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbył się konkurs o zasięgu wojewódzkim „Najlepsza praca modelowo – konstrukcyjna w szkołach elektrycznych i elektronicznych”, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczyciela Grzegorza Łakomskiego.

W tegorocznej edycji konkursu w ŁCDNiKP z naszej szkoły została wystawione prace:

– „Programowalna maszyna rysująca”, która zajęła II miejsce w kategorii „profesjonaliści”, autorami pracy są Mateusz Foryś oraz Kacper Klepacz z oddziału IV TC.

– „Inteligentny robot inspekcyjny”, która zajęła III miejsce w kategorii „pierwsze kroki”, autorem tej pracy jest Kamil Gołębiewski z oddziału 1 TC.

– „Inteligentny dom”, autorami tej pracy są Damian Ciszek oraz Sebastian Marusik z oddziału 1 TC.

 

Grzegorz Łakomski