GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

sprawdź 20 lipca od godziny 12:00 czy zostałeś przyjęty

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

KONKURS Z TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH „AVATAREK” 2016

Półfinały – województwo łódzkie

Patronat

Wojewoda Łódzki
Prezydent Miasta Łodzi
Łódzki Kurator Oświaty

Największą wiedzą informatyczną wykazali się gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum nr 44 im. Wisławy Szymborskiej  w Łodzi.

img_4937-rozpoczecie

 

Etap eliminacyjny województwa łódzkiego po raz drugi przeprowadziła nasza szkoła. Wzięły  w nim udział gimnazja z Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego i Wiśniowej Góry.

Półfinał konkursu informatycznego dla gimnazjalistów odbył się 16 listopada 2017 roku. Zebranych przywitał kierownik kształcenia praktycznego Paweł Dominikowski.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wśród uczniów gimnazjów oraz ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych.  Program merytoryczny konkursu obejmuje treści zawarte w nowej podstawie programowej nauczania informatyki w szkole gimnazjalnej – III etap edukacyjny. Uczestnicy konkursu powinni również wykazać się znajomością zagadnień informatycznych wykraczających poza podstawę programową.

Etap półfinałowy składał się z części teoretycznej, która polegała na rozwiązaniu przez zespoły testu z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, składającego się z 50 pytań o różnej skali trudności. Czas trwania testu wynosił 60 minut. Można było zdobyć maksymalnie 100 punktów.

Po zakończeniu testu uczniowie zwiedzili szkołę oraz uczestniczyli  w warsztatach informatycznych, które przeprowadzili nasi nauczyciele informatyki Elżbieta Szejgis i Rafał Borszyński.

Wręczenia dyplomów i upominków dokonał  kierownik Paweł Dominikowski.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 44 im. Wisławy Szymborskiej  w Łodzi z wynikiem aż 87,3 pkt. Kolejne miejsca premiowane udziałem w finale zajęło Gimnazjum im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze oraz Publiczne Gimnazjum nr 36 w Łodzi.

Konkurs „Avatarek” odbywa się po raz siódmy. Swoim zasięgiem obejmuje obecnie trzy województwa: łódzkie, wielkopolskie i śląskie. Finał konkursu „Avatarek” odbędzie się 9 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wielkopolskim.

Głównym organizatorem konkursu „AVATAREK” jest Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy. Współorganizatorami są: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, Zespół Szkół Łączności w Gliwicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wielkopolskim.

Koordynatorem półfinałów województwa łódzkiego jest nauczyciel informatyki ZSP nr 9 w Łodzi Krzysztof Muszyński. Nauczyciele współpracujący: Rafał Borszyński, Monika Jaskuła, Elżbieta Szejgis.

Półfinały w szkołach współpracujących:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wielkopolskim
Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy

Zdjęcia Tomasz Siemiński