GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

sprawdź 20 lipca od godziny 12:00 czy zostałeś przyjęty

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Łódzkie Dni Informatyki

W dniu 22 listopada 2017 r. pod opieką pana Krzysztofa Muszyńskiego oraz pani Moniki Jaskuły grupa uczniów klasy 3TE oraz 2TD wzięła udział w Łódzkich Dniach Informatyki zorganizowanych przez Politechnikę Łódzką, ICT Polska Centralna Klaster i Uniwersytet Łódzki.

Byliśmy gośćmi Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej. Dzień rozpoczął się od wykładu otwierającego: „Jak zacząć światową karierę w branży gier komputerowych”, który poprowadził absolwent Politechniki Łódzkiej, a obecnie programistą gier komputerowych w firmie Techland, Pan Grzegorz Rdzany. Następnie udaliśmy się na warsztaty dotyczące technologii jutra, grafiki komputerowej i tworzenia gier komputerowych.

W przerwie zwiedziliśmy Zatokę Sportu – nowy kompleks sportowy Politechniki Łódzkiej.

Tekst i zdjęcia: Monika Jaskuła, Krzysztof Muszyński