GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

sprawdź 20 lipca od godziny 12:00 czy zostałeś przyjęty

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Łódzkie Łabędzie

W dniu 16 marca 2018r. w Sali Widowiskowej Politechniki Łódzkiej miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie VI edycji konkursu „Pracodawca kreujący i wspierający edukację”. Nasza szkoła zgłosiła do konkursu 3 pracodawców – firmy patronackie, które od wielu lat współpracują ze szkołą, czyli: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Veolia Energia Łódź S.A. oraz P&G. Wszystkie firmy zostały nominowane, a wśród 10 wyróżnionych pracodawców znalazła się Veolia Energia Łódź S.A. Nagrodę specjalną i statuetkę Łódzkiego Łabędzia za innowacyjność,  szczególnie za promowanie organizacji uczenia się poprzez wykonywanie zadań zawodowych przekazywanych z rzeczywistego procesu pracy przyznano firmie BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Serdecznie gratulujemy naszym pracodawcom i życzymy dalszej owocnej współpracy z naszą szkołą.

Więcej informacji znajdziecie pod adresem: http://www.wckp.lodz.pl/content/%C5%82%C3%B3dzkie-%C5%82ab%C4%99dzie-%E2%80%93-edukacja-dzi%C4%99kuje-pracodawcom

Henryka Michalska