GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

sprawdź 20 lipca od godziny 12:00 czy zostałeś przyjęty

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Najaktywniejszy czytelnik biblioteki szkolnej

Nowość biblioteki szkolnej

Nowość biblioteki szkolnej

Biblioteka szkolna  zachęca
do rywalizacji czytelniczej i zdobycia tytułów:

Najaktywniejszy czytelnik biblioteki szkolnej  
w roku szkolnym 2016/2017

Najaktywniejsza czytelniczo klasa
w roku szkolnym 2016/2017

Co trzeba zrobić?

  • Czytać książki!
  • i/lub proponować tytuły książek do zakupu do biblioteki!
  • i/lub napisać notatkę zachęcającą do przeczytania książki

 

 1/3 czasu trwania konkursu za nami. Pora na przedstawienie cząstkowych wyników punktacji. (Ostateczna punktacja wyłaniająca zwycięzcę konkursu czytelniczego podana będzie na koniec roku szkolnego.)

W indywidualnej aktywności czytelniczej największą ilość punktów konkursowych do tej pory zebrali:

Kamil Purgat, kl. I TE  – 25 punktów konkursowych

Michał Wacławiak, kl. II TC – 18 punktów

Łukasz Kamiński, kl. IV TC – 10 punktów

Adrian Kierzkowski, kl. II TE – 10 punktów

Bartosz Twardowski, kl. III TB – 10 punktów

Jakub Walczak, kl. I TB – 10 punktów

Największą aktywność czytelniczą wykazują klasy:

I miejsce – klasa I TE

II miejsce – klasa II TE

III miejsce – klasa I TD

 Biblioteka szkolna zachęca do wypożyczania książek.

 Konkurs rozstrzygnięty zostanie w kategorii indywidualnej i klasowej na koniec roku szkolnego. Przypominam, że udział w konkursie nie wymaga zgłoszenia. Uczestnikiem konkursu staje się każdy aktywny czytelnik biblioteki szkolnej.

 W kategorii indywidualnej konkurs wygra uczeń, który w czasie trwania konkursu zdobędzie największą ilość punktów konkursowych.

W kategorii klasowej wygra klasa, która  w czasie trwania konkursu zdobędzie największą ilość punktów konkursowych.

Punkty przyznawane są za:

  • każdą wypożyczoną z biblioteki szkolnej książkę – 1 punkt, przy czym w rywalizacji indywidualnej za wypożyczenie książki z beletrystyki naliczane są 2 punkty;
  • zgłoszenie propozycji zakupu nowych książek do biblioteki – 1 punkt za każde zgłoszenie (zgłoszenie należy wpisać do zeszytu propozycji zakupów, który znajduje się w bibliotece szkolnej);
  • przygotowanie krótkiej notatki zachęcającej do przeczytania książki2 punktyw notatce należy podać autora książki, tytuł książki, informacje zachęcające do przeczytania książki. Notatka może być wzbogacona o walory graficzne. Notatkę należy przesłać na adres jezierna@zsp9.pl. W tytule wiadomości należy podać Konkurs czytelniczy, w treści imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 Zapraszam do wypożyczania książek z biblioteki szkolnej.
Nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Jezierna

Regulamin