GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

20 czerwca mija termin dostarczenia wniosku do szkoły ponadgimnazjalnej

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Nauczyciel Kraju Ojczystego – uroczysta gala w Ministerstwie Edukacji Narodowej

W dniu 24 października 2017 roku w gmachu MEN odbyła się uroczystość wręczenia tytułu „Nauczyciel Kraju Ojczystego”, na którą zostali zaproszeni dyrektor szkoły ZSP nr 9 w Łodzi Henryka Michalska oraz nauczyciel Jan Ślewa.

Nauczyciel Kraju Ojczystego to wyróżnienie honorowe w postaci tytułu i medalu, nadawane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w uznaniu szczególnych zasług związanych z powadzeniem systematycznej minimum 10-letniej pracy związanej z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży. Nauczyciel Kraju Ojczystego to nauczyciel, który przybliża dzieciom i młodzieży piękno naszej Ziemi Ojczystej i uczy pojmowania Polski, wprowadza młodych na turystyczne szlaki, by poznawać zakątki naszego kraju, uczy odkrywania krajoznawczych skarbów i smakowania prawdziwej wędrówki, kształtuje w młodym pokoleniu Polaków nawyki aktywnego i racjonalnego uprawiania różnych form turystyki i krajoznawstwa.

Dotychczas Kapituła ZG PTTK przyznała to wyróżnienie 239 osobom. W tym roku wśród 23 osób, którym przyznano tytuł „Nauczyciela Kraju Ojczystego” znalazł się nauczyciel naszej szkoły Jan Ślewa. Wyróżnienia w imieniu Ministra Edukacji Narodowej wręczali: dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Joanna Wilewska oraz wiceprezes ZG PTTK Roman Bargieł. Uczestnicy gali otrzymali list gratulacyjny od Minister Edukacji Narodowej w uznaniu za szczególne zasługi w pracy edukacyjno-wychowawczej, której celem jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.

Po części oficjalnej zaproszeni goście zwiedzali gmach MEN, między innymi gabinet ministra, gdzie znajdują się portrety wszystkich 50 Ministrów Oświaty od 1919 roku. Na zakończenie wyróżnieni zwiedzili Mauzoleum Walki i Męczeństwa. W czasie niemieckiej okupacji w obecnym gmachu MEN przy alei Szucha 25 znajdował się Urząd Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa Dystryktu warszawskiego, zwanego potocznie gestapo. Miejsce to, jako świadectwo męki i bohaterstwa Polaków, jest udostępniane dla zwiedzających.

Jan Ślewa