Zaczytanych i zdrowych wakacji

Biblioteka szkolna dziękuje Czytelnikom za wspólnie przeżyty rok szkolny 2019/2020.

Dziękujemy za współpracę i życzymy Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły skutecznego odpoczynku i zdrowia.

Życzymy udanych wakacji, mamy nadzieję, że w towarzystwie ciekawych książek.

Nauczycielki bibliotekarki

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

24.06.2020
Konkurs czytelniczy

Po raz kolejny biblioteka szkolna przeprowadziła konkurs czytelniczy, który promuje indywidualną i klasową aktywność czytelniczą.

Tytuł najaktywniejszego czytelnika zdobył Stanisław Kula – klasa II TB.
Tytuł najaktywniejszej czytelniczo klasy zdobyła klasa II TB. 


W konkursie można zdobywać punkty za aktywność czytelniczą, recenzje przeczytanych książek i zgłaszanie propozycji zakupu konkretnych tytułów do biblioteki szkolnej.

Gratulujemy zwycięzcom.

23.06.2020
Akcja „Wkręć się w pomaganie”

Serdecznie dziękujemy Uczniom, ich Rodzinom, Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi oraz wszystkim naszym Przyjaciołom, którzy włączyli się do akcji zbierania plastikowych nakrętek.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu zebraliśmy w tym roku szkolnym ich rekordową ilość 🙂

Wspieramy zwierzęta ze schroniska dla zwierząt „Przytulisko” prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt „Arkadia” w Głownie poprzez zbieranie na jego rzecz plastikowych nakrętek.
Akcję w szkole koordynuje opiekun Koła Ekologiczno-Chemicznego Barbara Grochowska i nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Jezierna.

25.02.2020
II Szkolny Konkurs Literacki

Biblioteka szkolna zaprosiła po raz kolejny uczniów do zaprezentowania swojej twórczości literackiej w ramach II Szkolnego Konkursu Literackiego „Moja przestrzeń – moje emocje”.

W II Szkolnym Konkursie Literackim „Moja przestrzeń – moje emocje” udział wzięło 21 uczniów z klas: I TA, I TB, I D, IC, III TA i IV TD, którzy zgłosili do oceny Komisji Konkursowej 25 utworów.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się we wtorek 25 lutego 2020 roku. Obecnością swą zaszczycili nas dyrektor szkoły Pani Henryka Michalska, wicedyrektorzy – Pani Dorota Serwik-Porowska i  Pan Piotr Pluskota oraz konsultant Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ds. edukacji czytelniczej Pani Barbara Langner.

II Szkolny Konkurs Literacki zorganizowany został przez nauczyciela bibliotekarza Jadwigę Jezierną we  współpracy z nauczycielami wiedzy o kulturze – Dorotą Białkowską i Moniką Stępniak-Jankowską.

Wyniki konkursu

I miejsce
Karina Michalak, kl. III TA za wiersze: „Słyszysz ten dźwięk” i „Obudowałeś mnie murem”
II miejsce
Paulina Kamińska, kl. I D za wiersz „Okrutny los”
III miejsce
Patryk Matuszewski, kl. I C za wiersz „W mojej głowie”

Wyróżnienia
Dominik Bilecki, kl. I TA za wiersz „Smutku łzy”
Szymon Karczmarski, kl. I TA za wiersz „Lis w środku miasta”
Dawid Kotlicki, kl. I TA za wiersz „Sen”

Wiersze zgłoszone na konkurs pokazują wewnętrzną prawdę autora. To zbiór emocji ubranych w słowa. Próba wyartykułowania lęków i niepokojów, ale, choć dużo rzadziej, i radości z codziennych chwil. Przeważają tematy związane z poszukiwaniem sensu życia, odnajdywaniem własnej życiowej drogi, jak również  związane z walką z przeciwnościami losu. Poezja młodych ludzi ukazuje autentyczne cierpienie, ból, rozgoryczenie i lęki. Mówi o budowaniu murów między ludźmi, ale i o próbie ich obalania. W wierszach można dostrzec też troskę o los naszej planety. Padają również pytania o postawy ludzi wobec nieznanego, obcego i nieoczekiwanego. Pytania o tolerancję, empatię i przyzwoitość.

Wybrane utwory zostały opublikowane w biuletynie pokonkursowym. Znalazły się w nim cztery nagrodzone i trzy wyróżnione wiersze. W opracowaniu umieszczono dodatkowo  dziewięć utworów wskazanych do publikacji przez członków Komisji Konkursowej. W gronie tym znaleźli się: Kacper Baranowski,  Arkadiusz Kozub, Karina Michalak, Hubert Nowicz, Amelia Piasecka (dwa wiersze), Antoni Przybył, Paweł Skowroński i Mikołaj Wołoszczyk. Całość ilustrowana jest pracami fotograficznymi uczniów i absolwentów naszej szkoły. Biuletyn dostępny jest w bibliotece szkolnej.

Uczniów do konkursu przygotowali nauczyciele: Dorota Serwik-Porowska, Dorota Białkowska, Jadwiga Jezierna i Monika Stępniak-Jankowska.
Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w II Szkolnym Konkursie Literackim i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym.
Organizatorzy 
Dorota Białkowska
Jadwiga Jezierna
Monika Stępniak-Jankowska

17.02.2020
I edycja konkursu  „ Bo fizyką należy się bawić ”

I edycja konkursu „Bo fizyką należy się bawić! ” odbyła się pod hasłem pod hasłem „ Człowiek i Księżyc. ”
Patronatem konkurs objęli: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

Organizatorką tego konkursu jest nauczycielka fizyki Ewa Marczewska we współpracy z nauczycielem bibliotekarzem Jadwigą Jezierną i nauczycielem języka polskiego Dorotą Białkowską.

W ramach I edycji konkursu BO FIZYKĄ NALEŻY SIĘ BAWIĆ! przeprowadzono dwa konkursy:
łódzki konkurs dla szkół podstawowych „Bo fizyką należy się bawić! ” pod hasłem „ Człowiek i Księżyc. ”
Kategorie:
zakładka do książki promująca dowolną książkę z dziedziny astronomii i praca plastyczna dotycząca tematu lądowania człowieka na Księżycu.
oraz szkolny konkurs „Bo fizyką należy się bawić! pod hasłem „Człowiek i Księżyc.”
kategorie:
zdjęcie Księżyca i recenzja książki science fiction lub popularno-naukowej dotyczącej Księżyca.

Uroczyste podsumowanie I edycji konkursu „Bo fizyką należy się bawić! ” z udziałem Pana Remigiusza Jabłońskiego – prezesa Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii i Pana Janusza Kulińskiego – skarbnika Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego odbyło się 17 lutego 2020 roku w Zespole Szkół Politechnicznych w Łodzi.

Podczas uroczystości uczestnicy konkursu wraz z opiekunami, zwiedzali szkołę. Uczniowie szkół podstawowych zapoznali się z kierunkami kształcenia oferowanymi przez Zespół Szkół Politechnicznych. Dodatkową atrakcją był udział młodzieży w fizycznych „zabawach” z Księżycem, w ramach których przewidziane było układanie puzzli „Mapa Księżyca”, a także porównanie, za pomocą odpowiednich modeli, ciężaru 1 kg masy na Ziemi i na Księżycu, jak również względnych rozmiarów Ziemi i Księżyca i ich wzajemnej odległości.  

W łódzkim konkursie udział wzięło 33 uczestników z 8 szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi, Szkoły Podstawowej nr 12 w Łodzi, Szkoły Podstawowej nr 30 w Łodzi, Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi, Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi, Szkoły Podstawowej nr 48 w Łodzi, Szkoły Podstawowej nr 199 w Łodzi, Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Łodzi.

Szczegółowa relacja na stronie wydarzeń szkolnych.

10.02.2020
Wkręć się w pomaganie

I Ty możesz pomóc.
Biblioteka szkolna i Koło Ekologiczno-Chemiczne koordynują akcję wspierania psów i kotów  ze schroniska dla zwierząt.

Wspieramy zwierzęta ze schroniska dla zwierząt „Przytulisko” prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt „Arkadia” w Głownie poprzez zbieranie na jego rzecz plastikowych nakrętek. Akcję w szkole koordynuje opiekun Koła Ekologiczno-Chemicznego Barbara Grochowska i nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Jezierna.

Dzięki Waszej wrażliwości w ramach akcji „Wkręć się w pomaganie” przekazaliśmy w I semestrze dwa transporty z zebranym materiałem do schroniska. Przytulisko środki pozyskane z nakrętek przeznacza na karmę dla swoich podopiecznych – psów i kotów. Zwierzęta  zadbane i zaopiekowane czekają na swoich nowych właścicieli.

Serdecznie dziękujemy Uczniom, ich Rodzinom, Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi oraz wszystkim naszym Przyjaciołom, którzy włączyli się do akcji zbierania plastikowych nakrętek.

Zbieramy dalej. Zachęcamy do dalszego przynoszenia nakrętek.

Nakrętki można przynosić do sali nr 32 ( Barbara Grochowska) lub do biblioteki ( Jadwiga Jezierna).

Dziękujemy wszystkim czynnie wspierającym akcję „Wkręć się w pomaganie” i  zachęcamy niezdecydowanych do dołączenia do grona osób, dla których los zwierząt nie jest obojętny .

Koordynatorzy Barbara Grochowska i Jadwiga Jezierna

12.12.2019
Sukces w wojewódzkim konkursie fotograficznym „Owad w obiektywie”

Patryk Wszelaki został podwójnym laureatem III edycji wojewódzkiego konkursu fotograficznego dla uczniów szkół średnich i studentów „Owad w obiektywie”.

Patryk zdobył I miejsce w kategorii „Z życia owada” oraz  I miejsce w kategorii „Owad chroniony”.

Nagrody rozdane zostały 12 grudnia 2019 roku na uroczystym podsumowaniu, które odbyło się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.
Konkurs rozgrywany był w pięciu kategoriach: Owad i roślina, Z życia owada, Makro, Owady chronione, Zdjęcie artystyczne. Patryk  zgłosił prace konkursowe do wszystkich pięciu kategorii.

Głównym celem konkursu jest promowanie wśród młodych ludzi przyrodniczych zainteresowań z nakierowaniem na ekologicznie niezwykle ważną i bardzo różnorodną grupę zwierząt, jakimi są owady.

Konkurs jest organizowany przez Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Entomologicznego i Fundację Biodiversitatis we współpracy z Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Łodzi, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz firmą PRECOPTIC (oficjalny przedstawiciel firmy Nikon na Polskę).

Trzecia edycja konkursu „Owad w Obiektywie” została objęta patronatami przez:  Hannę Zdanowską Prezydenta Miasta Łodzi,  prof. dr hab. Elżbietę Żądzińską – Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Andrzeja Kruka – Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Związek Polskich Fotografów Przyrody Okręg Łódzki, oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi.

Gratuluję sukcesu!
Nauczyciel wspierający Jadwiga Jezierna

4.12.2019
Pierwsze kroki w bibliotece szkolnej

W naszej bibliotece odbyło się potkanie nauczycieli bibliotekarzy z niskim stażem pracy w bibliotece szkolnej.

Spotkanie zorganizowane zostało przez konsultanta Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ds. edukacji czytelniczej Panią Barbarę Langner.
Prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną na temat organizacji pracy biblioteki szkoły zawodowej oraz form pracy z czytelnikiem wygłosił nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Jezierna.
Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń zawodowych.

30.11.2019
„Upoluj swoją książkę”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Upoluj swoją książkę”. Patronem  akcji było Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Akcję przeprowadzili biblioteka szkolna i Samorząd Uczniowski.

Koordynatorkami akcji w szkole byli nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Jezierna i opiekun Samorządu Uczniowskiego Anna Zdanowska.

W ramach  ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Upoluj swoją książkę” można było przez cały listopad otrzymać za darmo dostęp do książek w formie e-booka i audiobooka. Na terenie szkoły umieszczone zostały plakaty z okładkami 12 książkowych bestsellerów i kodem QR. Po jego zeskanowaniu przy pomocy smartfona  można było otrzymać  na jeden miesiąc  darmowy dostęp do książek w formie e-booka i audiobooka.

Projekt „Upoluj swoją książkę” miał za zadanie promowanie czytelnictwa przy użyciu nowych technologii poprzez  popularyzację różnych form książki elektronicznej (e-booki, audiobooki).

Akcja organizowana była z inicjatywy Instytutu Książki wraz z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz platformą e-bookową Woblink.com.

11.10.2019
Nobel dla Olgi Tokarczuk

Olga Tokarczuk otrzymała Literacką Nagrodą Nobla za 2018 rok.

To największy sukces polskiej literatury od 23 lat, kiedy nagrodę w tej samej dziedzinie przyznano Wisławie Szymborskiej. Pisarka jest piątą laureatką Literackiej Nagrody Nobla z Polski. Wcześniej tę nagrodę otrzymali: Henryk Sienkiewicz (1905), Władysław Stanisław Reymont (1924), Czesław Miłosz (1980) i Wisława Szymborska (1996).
Akademia nagrodziła Olgę Tokarczuk „za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic jako formę życia”.

O książkach Olgi Tokarczuk dostępnych w bibliotece szkolnej informuje gazetka ścienna. Zapraszamy do lektury.

8.10.2019
Galeria Młodych Twórców

W Galerii Młodych Twórców zaprezentowano prace plastyczne i fotograficzne nagrodzone i wyróżnione w ostatniej edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych.

Na wystawie zaprezentowano prace 15 uczniów z 9 szkół:
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu;
Zespołu Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi;
Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli;
Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku;
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi;
Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach;
Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach;
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim;
Zespołu Szkół  Zawodowych w Ozorkowie.

Więcej na temat XXIII edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych można znaleźć na stronie projektu.

Wszyscy zainteresowani zaprezentowaniem swoich pasji plastycznych, fotograficznych, bądź innych, proszeni są a o kontakt z opiekunem Galerii Młodych Twórców – nauczycielem bibliotekarzem Jadwigą Jezierną.