Podstawowe informacje dotyczące stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, a także formularze wniosków na stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Aktualne formularze wniosków dostępne do pobrania są pod adresem:
http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/wsparcie-spoleczne/mops/stypendia-i-zasilki-szkolne/