Skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi w roku szkolnym 2017/2018

 

Dyrektor Szkoły: Henryka Michalska

Wicedyrektor szkoły: Dorota Serwik- Porowska

Kierownik szkolenia praktycznego: Paweł Dominikowski

 

Nauczyciel Nauczane przedmioty
Batiuk Katarzyna języka angielski
Białkowska Dorota język polski, wiedza o kulturze, etyka
Binder   Magdalena pedagog
Borszyński Rafał przedmioty informatyczne
Buczek Anna geografia
Caban Beata matematyka
Derlecki Stanisław przedmioty zawodowe
Dębiec Stanisław przedmioty zawodowe
Długosz Renata  fizyka, matematyka
Dominikowski Paweł przedmioty zawodowe
Frymus Janusz przedmioty zawodowe
Gajak -Toczek Małgorzata języka polski
Gintowt Mirosław edukacja dla bezpieczeństwa
Gradowski Ireneusz matematyka, przedmioty informatyczne, informatyka
Grochowska Barbara chemia, matematyka
Jaremko Janusz  przedmioty zawodowe
Jaroszewski Witold przedmioty zawodowe
Jaskuła Monika przedmioty informatyczne, informatyka
Jeske Małgorzata  chemia
Jezierna Jadwiga bibliotekarz
Karaszkiewicz Iwona język niemiecki
Kamiński Krzysztof religia
   
Karolak Joanna matematyka
Kłos Wiktor fizyka
Kłosińska Agnieszka język polski, etyka
Korkuś Tomasz   przedmioty informatyczne
Koneczna Ewa język angielski
Kowalczyk Czesław przedmioty zawodowe
Łakomski Grzegorz przedmioty zawodowe
Marczak Mirosław religia
Marczewska Ewa fizyka, język angielski
Masica Renata podstawy przedsiębiorczości, przedmioty ekonomiczne, geografia
Matulski Tomasz wychowanie fizyczne
Michalska Henryka informatyka
Mirys Ryszard przedmioty zawodowe
Muszyński Krzysztof przedmioty informatyczne
   
Paczesny Sylwester przedmioty informatyczne, informatyka
Pankratz Katarzyna historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Pawłowski Tadeusz przedmioty zawodowe
Pel Karolina język angielski
Pluskota Piotr  wychowanie fizyczne
Przytulska Dominika  język francuski
Rogowski Szymon przedmioty zawodowe
Romanowska Lidia języka angielski
Rosin Janusz przedmioty informatyczne
Rutkowska Urszula przedmioty zawodowe
Rybińska-Latko Anna biologia, wychowanie do życia w rodzinie
Serwik- Porowska Dorota język polski
Stępniak- Jankowska Monika języka polski, wiedza o kulturze
Strzelczyk – Jajczak Joanna języka niemiecki, informatyka
Szamburski Tomasz historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Szejgis Elżbieta przedmioty informatyczne
Szewczyk Anna matematyka
   
Ślewa Jan wychowanie fizyczne
Tomaszewski Tomasz wychowanie fizyczne
Torzyk Błażej przedmioty zawodowe
Tyfa Piotr przedmioty zawodowe
Tymczyj Iwona   bibliotekarz
Wiśniewski Jacek zajęcia praktyczne, religia
Włodarczyk Marek przedmioty zawodowe
   
Zdanowska Anna języka angielski