Przewodniczący Rady Rodziców:

  • Joanna Bielecka

Z-cy przewodniczącego Rady Rodziców:

  •  Roman Lefik

Sekretarz Rady Rodziców:

  • Dominika Aleksiuk

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  • Marzena Aleksiewicz – przewodniczący
  • Agnieszka Barszczak
  • Iwona Przybylska

 

Konto bankowe Rady Rodziców:
Bank Pekao SA II Oddział w Łodzi   44 1240 3028 1111 0000 2822 4020