Przewodniczący Rady Rodziców:

  • Leśniewska Agnieszka

Z-cy przewodniczącego Rady Rodziców:

  • Kukuła Małgorzata

Sekretarz Rady Rodziców:

  • Różycki Mirosław

Członkowie Rady Rodziców:

  • Stanisławczyk Katarzyna
  • Sieradzka Ilona

 

Konto bankowe Rady Rodziców:
Bank Pekao SA II Oddział w Łodzi   44 1240 3028 1111 0000 2822 4020