> Pobierz ulotkę <

 

 

Elektryk – absolwent nabywa umiejętność montażu i naprawy maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Zdobywa również wiedzę z zakresu eksploatacji tychże urządzeń. Jest także przygotowywany w zakresie montażu i eksploatacji układów automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów. Poznaje również tajniki budowy i eksploatacji linii kablowych i napowietrznych.
Zatrudnienie

  • w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną,
  • w zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne,
  • w zakładach usługowych naprawiających maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku,
  • w przedsiębiorstwach budowlanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych.