Klasa objęta patronatem firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

> Pobierz ulotkę <<

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. montażu urządzeń i instalacji automatyki;
  2. uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki;
  3. obsługi urządzeń i instalacji automatyki;
  4. przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki;
  5. diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.

 

Nauka w zawodzie technik automatyk odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

 

Możliwości zatrudnienia:

  • zakłady produkcyjne
  • elektroniczne firmy usługowe w regionie łódzkim
  • pracownie i biura konstrukcyjno-technologiczne
  • placówki badawczo-rozwojowe

Technik automatyk może pracować w przemyśle: wytwarzającym układy instalacji automatyki, obrabiarkowym, elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń instalacji automatyki.
Ponadto może również znaleźć pracę w placówkach eksploatujących i serwisujących układy instalacji automatyki, maszyny i urządzenia, w stacjach serwisowych i diagnostycznych, placówkach służby  zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej.

 

Rozwój zawodowy:

Absolwent może pracować np. na stanowiskach: konstruktora, technologa, mistrza, operatora
i programisty CNC, serwisanta, kierownika działu obsługi i napraw

 

Możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.

Politechnika  – kierunek: automatyka i robotyka i kierunki pokrewne np. mechatronika.
Uniwersytet – przede wszystkim kierunki ścisłe

 

Symbol cyfrowy zawodu: 311909