Klasa objęta współpracą z firmą : Transition Technologies

> Pobierz ulotkę <

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
  2. wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
  3. projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
  4. programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
  5. projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

 

Nauka w zawodzie technik informatyk odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci;
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

 

Możliwości zatrudnienia:

1) w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,

2) wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna do instalowania, uruchamiania i prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego dla rozmaitych zastosowań, w tym w studiach graficznych i dźwiękowych oraz w studiach telewizyjnych i filmowych,

3) we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery,

4) jako administrator, projektant, programista.
Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.

 

Symbol cyfrowy zawodu: 351203

 

TECHNIK
INFORMATYK