Odbiór świadectw

Tryb i terminy odbioru świadectw promocyjnych

Świadectwa szkolne będą wydawane w dniu 26 czerwca 2020r. w godzinach:

godz. 9.00

III TA – duże boisko lub sala 32 w przypadku deszczu
III TB – małe boisko lub sala 24 w przypadku deszczu
III TC – duże boisko lub sala 105 w przypadku deszczu
III TF – duże boisko lub sala 10 w przypadku deszczu
II BA – małe boisko lub sala 3 w przypadku deszczu

godz. 9.30

III TD – duże boisko lub sala 105 w przypadku deszczu
III TE – duże boisko lub sala 32 w przypadku deszczu
II TA – małe boisko lub sala 24 w przypadku deszczu
II TB – małe boisko lub sala 3 w przypadku deszczu

godz. 10.00 

II TC – duże boisko lub sala 32 w przypadku deszczu
II TD – duże boisko lub sala 105 w przypadku deszczu
II TE – małe boisko lub sala 24 w przypadku deszczu

godz. 10.30

II TF – duże boisko lub sala 32 w przypadku deszczu
I TA – duże boisko lub sala 105 w przypadku deszczu
I TB – małe boisko lub sala 24 w przypadku deszczu

godz. 11.00

I TC – duże boisko lub sala 32 w przypadku deszczu
I TD – duże  boisko lub sala 105 w przypadku deszczu
I A – małe boisko lub sala 24 w przypadku deszczu

godz. 11.30

I B – duże boisko lub sala 32 w przypadku deszczu
I C – duże boisko lub sala 105 w przypadku deszczu
I D – małe boisko lub sala 24 w przypadku deszczu

W przypadku deszczowej pogody i wydawania świadectw w salach szkolnych uczniowie wchodzą (i wychodzą) do szkoły:
– głównym wejściem – w przypadku gdy odbierają świadectwa w salach 105 i 3
– wejściem przy sklepiku – w przypadku gdy odbierają świadectwa w sali 32
– wejściem od strony małego boiska w przypadku gdy odbierają świadectwa w salach 24 lub 10.

Uczeń niepełnoletni może odebrać świadectwo wyłącznie na podstawie zgody rodziców wyrażonej pisemnie lub drogą elektroniczną poprzez moduł „Wiadomości” w dzienniku elektronicznym; wiadomość powinna zostać wysłana z konta rodzica. Zgoda rodziców jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na pomiar temperatury uczniowi oraz na dezynfekcję rąk płynami przygotowanymi przez szkołę w przypadku gdy świadectwa będą wydawane w salach szkolnych.

Każdy uczeń zgłaszający się do szkoły o określonej godzinie musi posiadać maseczkę ochronną, zakrywającą usta i nos. Osoby nieposiadające maseczek nie będą wpuszczane na teren szkoły. Dopuszcza się możliwość użycia przyłbicy zamiast maseczki.

Do szkoły nie mogą przyjść osoby, które przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Do szkoły nie będą wpuszczane osoby wykazujące jakiekolwiek oznaki infekcji. Przed wejściem do budynku szkoły uczeń może być poddany procedurze bezdotykowego mierzenia temperatury ciała przez pracownika szkoły.

Uczeń, który nie zwrócił książek do biblioteki szkolnej, może je zwrócić w dniu odbioru świadectwa. Nauczyciel bibliotekarz będzie obecny w bibliotece szkolnej.

Każdy uczeń zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej odległości od innych osób – co najmniej 2 m. Zabronione jest gromadzenie się uczniów w szkole i przed szkołą.

Osoby, które nie będą mogły odebrać świadectwa w wyznaczonym dniu będą mogły odebrać świadectwo w innym terminie w sekretariacie uczniowskim.

Skip to content