Plan zajęć dostępny będzie na początku roku szkolnego.