24 maja w godz. 16.00 - 18.00 serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej możesz wypełnić u nas od 21 maja 2018r.

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Poznaj swoje prawa w pracy

Na terenie naszej szkoły, uczestnika programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zorganizowała w dniu 7 marca 2018 roku etap regionalny ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Do etapu regionalnego zgłoszonych zostało 72 uczniów z 36 szkół ponadgimnazjalnych regionu łódzkiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II TC – Konrad Górski
i Mateusz Pacocha.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektorat Pracy
i okręgowe inspektoraty pracy). Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, biorący udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”.

Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy” odbywa się w trzech etapach: szkolnym, regionalnym i centralnym. Jego celem jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innych aspektów pracy zarobkowej.