AKTUALNOŚCI

 XXIII Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych
edycja 2018/2019

Podsumowanie projektu odbyło się 12 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi.

Wyniki konkursów dostępne są w zakładce XXIII Przegląd.

Nieodebrane dyplomy uczestnictwa i biuletyny pokonkursowe (cały pakiet dla jednej szkoły) można odbierać w sekretariacie ZSP nr 9 w Łodzi, al. Politechniki 38  w godzinach: 8-15:30.

Dziękujemy szkołom za zgłoszenie prac konkursowych młodzieży do XXIII Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.

Organizatorzy

Organizator
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Patronat
Wojewoda Łódzki – Zbigniew Rau
Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber
Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska
Łódzki Kurator Oświaty – Grzegorz Wierzchowski
Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Patronat medialny
TVP 3 – Łódź, Radio Łódź,
„Dobre Praktyki. Innowacje w edukacji” i „Przegląd Edukacyjny”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MIASTA ŁODZI W RAMACH ZADANIA PROMOCJA OŚWIATY

 Organizację Przeglądu Twórczości wparły również
Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego