AKTUALNOŚCI

XXII Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych

Edycja 2017/2018

 Drogi Uczniu

 

Jeśli malujesz, rysujesz, fotografujesz,
piszesz wiersze lub krótkie formy prozatorskie
– weź udział w Przeglądzie.
Stań do rywalizacji z młodzieżą z innych szkół zawodowych
(techników i branżowych szkół I stopnia)
z terenu województwa łódzkiego.

Nagrodzone i wyróżnione przez Jury prace
zostaną opublikowane w biuletynie pokonkursowym
i wezmą udział w wystawach.

Nie wahaj się. Atrakcyjne nagrody czekają!  

Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych organizowany jest w dwóch etapach:

etap I – szkolny:
termin zgłaszania prac przez uczestników konkursów do 5 stycznia 2018 roku;

etap II – wojewódzki:
termin zgłaszania  pięciu najlepszych prac w poszczególnych kategoriach wyłonionych w etapie szkolnym upływa 26 stycznia 2018 roku.

Eliminacje konkursowe na etapie szkolnym odbędą się na terenie szkół macierzystych uczestników konkursu i przeprowadzone zostaną przez Szkolną Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora szkoły uczestniczącej w Przeglądzie.
Eliminacje konkursowe na etapie wojewódzkim zostaną przeprowadzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi i odbędą się na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, al. Politechniki 38.

Do etapu II – wojewódzkiego – każda szkoła (przy czym Zespół Szkół, w skład którego mogą wchodzić technikum i branżowa szkoła I stopnia traktowany jest jako jedna szkoła) może zgłosić do pięciu najlepszych prac w danej kategorii. Za PRACĘ należy rozumieć jeden utwór literacki, jedną fotografię czy jedną pracę plastyczną, wykonaną przez jedną osobę. Szkoły biorące udział we wszystkich kategoriach konkursowych mogą zatem zgłosić maksymalnie 15 prac.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach:
twórczość fotograficzna – temat: „Drugie życie”, 
twórczość literacka – tematyka dowolna,

twórczość plastyczna – technika i tematyka dowolne.

Uczestnicy mogą próbować swoich sił, biorąc udział w dowolnej liczbie kategorii.

Organizatorzy serdecznie zapraszają nauczycieli i młodzież do włączenia się do grona społeczności, dla której twórcze odkrywanie prawd i wyrażanie pokładów emocji za pomocą artystycznej ekspresji jest równie istotne, jak edukacja zawodowa.

Do udziału w projekcie zaprasza

Sztab Organizacyjny:

Dorota Białkowska
Agnieszka Kłosińska
Monika Stępniak-Jankowska – koordynator

Kontakt:
przeglad@zsp9.pl

Regulamin XXII Przeglądu

Karta zgłoszenia

Plakat