Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych to projekt o zasięgu wojewódzkim, w ramach którego odbywają się konkursy:

fotograficzny – temat przewodni określany corocznie w regulaminie,
literacki – małe formy literackie o dowolnej tematyce,
plastyczny – technika i temat dowolne.

W latach 2007-2017 do konkursów fotograficznych 400 uczestników zgłosiło 558 zdjęć. Do  konkursów literackich 365 uczniów zgłosiło 540 utworów. Do  konkursów plastycznych 558 uczestników zgłosiło 689 prac.

 Łącznie w latach 2007-2017  1317 młodych twórców zgłosiło do konkursów 1787 prac.

Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych organizowany jest przez naszą szkołę od roku szkolnego 2006/2007. Projekt realizowany jest we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi (od roku szkolnego 2009/2010). Wcześniejsze edycje przeprowadzane były przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 16 w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Elektrycznych).

Od samego początku swego istnienia projekt objęty był patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Przegląd Twórczości patronatem obejmowali także w ostatnich latach: Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi i Łódzki Kurator Oświaty.

NASI GOŚCIE HONOROWI

XI edycja – Jan Machulski
XII edycja – Jerzy Zelnik
XIII edycja –
Marcel Szytenchelm
XIV edycja – Marek Janiak
XV edycja – Piotr Pustelnik
XVI edycja –
Magdalena Michalak
XVII edycja –
Jacek Grudzień
XVIII edycja –
Bogusław Ryczko
XIX edycja –
Dymitr Hołówko
XX edycja – Bronisław Wrocławski
XXI edycja – Michał Fajbusiewicz

W latach 2007-2017  w projekcie udział wzięły 72 szkoły:

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi)2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 2. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Łodzi – 2015, 2016
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Łodzi – 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi – 2012, 2013, 2014
 5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie – 2010, 2011, 2014, 2016, 2017
 6. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie – 2012, 2015, 2016, 2017
 7. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu – 2017
 8. Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku – 2016, 2017
 9. Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1) – 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 10. Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku – 2013, 2014, 2015
 11. Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2) – 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 12. Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli – 2010, 2011, 2015, 2016
 13. Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku – 2015, 2016, 2017
 14. Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4) – 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016, 2017
 15. Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13) – 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 16. Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu – 2015, 2016, 2017
 17. Zespół Szkół nr 1 w Zgierzu – 2015, 2016
 18. Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach – 2014, 2015, 2016, 2017
 19. Zespół Szkół nr 2 w Wieluniu – 2015, 2016
 20. Zespół Szkół nr 3 w Wieluniu – 2017
 21. Zespół Szkół nr 3 w Kutnie – 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 22. Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach – 2011, 2017
 23. Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach – 2015, 2016
 24. Zespół Szkół nr 3 w Wieluniu – 2016
 25. Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach – 2017
 26. Zespół Szkół nr 4 w Skierniewicach – 2016
 27. Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18) – 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017
 28. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim – 2010, 2012, 2013, 2014, 2016
 29. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach – 2017
 30. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu – 2017
 31. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim – 2017
 32. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku – 2016, 2017
 33. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu – 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017
 34. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim – 2015
 35. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu – 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
 36. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim – 2016
 37. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi – 2010, 2015
 38. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu – 2017
 39. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – 2010, 2013
 40. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu – 2017
 41. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi – 2012, 2013, 2015, 2016, 2017
 42. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim – 2010, 2014, 2015, 2016, 2017
 43. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim – 2010
 44. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi – 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 45. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi – 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017
 46. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi (szkoła zlikwidowana) – 2007, 2008, 2009, 2010
 47. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14 w Łodzi (szkoła zlikwidowana) – 2007, 2008, 2009, 2010
 48. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi – 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 49. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi – 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
 50. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi – 2015, 2016, 2017
 51. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnocinie – 2017
 52. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach – 2014, 2016, 2017
 53. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej – 2016, 2017
 54. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie – 2017
 55. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie – 2013, 2014
 56. Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie – 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
 57. Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12) – 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 58. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6) – 2007, 2017
 59. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu – 2010, 2012, 2015, 2016
 60. Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie – 2010, 2011, 2012, 2014, 2015
 61. Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 21) – 2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017
 62. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17) – 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 63. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach – 2014, 2015, 2016
 64. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli – 2015, 2016
 65. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Kutnie – 2011, 2013, 2014, 2015, 2016
 66. Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 2014, 2015, 2016
 67. Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 2014, 2015
 68. Zespół Szkół w Działoszynie – 2017
 69. Zespół Szkół w Pajęcznie – 2017
 70. Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 2017
 71. Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 2017
 72. Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 2016.

Organizacją poszczególnych etapów Przeglądu Twórczości zajmowali się do tej pory nauczyciele naszej szkoły: Dorota Białkowska, Jadwiga Jezierna, Agnieszka Kłosińska, Agata Kubiak, Dorota Serwik-Porowska i Monika Stępniak-Jankowska.

Informacja o wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych pracach fotograficznych i plastycznych i ich prezentacja graficzna zamieszczona jest w biuletynach pokonkursowych, które opracowywane są na podsumowanie poszczególnych edycji Przeglądu. W wydawnictwach opublikowane są też wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace literackie. Biuletyny dostępne są w bibliotece szkolnej.

Strony tytułowe biuletynów

 Stronę redaguje nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Jezierna