Organizator Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

Sztab organizacyjny XXIII edycji

Koordynator
Monika Stępniak-Jankowska –  m.stepniak@zsp9.pl

Dorota Białkowska
Jadwiga Jezierna
Agnieszka Kłosińska

Adres

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9
93-590 Łódź
al. Politechniki 38
Tel./Fax: 42 684-39-75

Stronę Przeglądu Twórczości redaguje nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Jezierna  – j.jezierna@zsp9.pl