GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

sprawdź 20 lipca od godziny 12:00 czy zostałeś przyjęty

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Puchar Prezydenta Miasta Łodzi „ Wędruj z nami 100-nogami”

W XV edycji współzawodnictwa o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi „Wędruj z nami 100-nogami” nasza szkoła zajęła po raz TRZYNASTY PIERWSZE MIEJSCE.

W dniu 13 czerwca w poleskim oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego odbyło się roczne podsumowanie turystyki pieszej po ziemi łódzkiej uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Jego uczestnicy walczyli o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi.

W XV edycji współzawodnictwa o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi pod hasłem  „Wędruj z nami 100-nogami”  laury zwycięstwa w kategorii szkół ponadgimnazjalnych przypadły Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9.

 W tym roku szkolnym młodzież uczestniczyła  w 12 rajdach pieszych – 61 uczniów oraz  9 Biegach na Orientację – 9 uczniów. W roku szkolnym 2016/ 2017 młodzież wędrowała pod opieką nauczycieli Jana Ślewy, Rafała Borszyńskiego i Czesława Kowalczyka.

 

W galerii wybrane zdjęcia z rajdów, w których uczestniczyła młodzież w roku szkolnym 2016/2017.

Zdjęcia przekazał Jan Ślewa