GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

sprawdź 20 lipca od godziny 12:00 czy zostałeś przyjęty

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Inaugurację roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęło  wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego. Uroczystość poprowadził płk Mirosław Gintowt i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Damian Kukuła, uczeń klasy IIITE. 

Na uroczystości gościliśmy przedstawicieli firm patronackich: panią Monikę Wicher – Veolia Energia Łódź S.A., panią Monikę Chwaszcz – Bogusiewicz i pana Zdzisława MigdalskiegoBSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. oraz rodziców uczniów i naszych absolwentów.

Pani Dyrektor Henryka Michalska przedstawiła kadrę kierowniczą szkoły i nowo zatrudnionych nauczycieli oraz dokonała prezentacji wychowawców klas pierwszych i drugich. Życzyła uczniom roku pełnego sukcesów. W związku z prowadzoną w szkole termomodernizacją poprosiła wszystkich o cierpliwość i zachowanie zasad bezpieczeństwa.

W tym roku szkolnym młodzież klas pierwszych podjęła naukę w Technikum nr 9 w klasach kształcących w zawodach: technik elektronik/ technik elektryk (kl. I TA), technik energetyk (kl. I TB), technik mechatronik (kl. I TC), technik informatyk (kl. I TD  i kl. I TE) oraz technik automatyk (kl. I TF).

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom życzymy wielu sukcesów i radości w nowym roku szkolnym.

Monika Stępniak – Jankowska