Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi
Rekrutacja | E-Dziennik |  Plan zajęć | Poczta | Kontakt
srebrna szkoła

Informacje pedagoga

Szanowni Państwo.

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zamieszczam komplet podstawowych informacji dotyczących stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, a także formularze wniosków na stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Życzę Państwu oraz wszystkim uczniom satysfakcjonującego roku szkolnego 2013 / 2014.
Z poważaniem
Magdalena Binder 


 

Godziny pracy Pedagoga szkoły Magdaleny Binder

w roku szkolnym 2013/2014 r.

 
Poniedziałek   900 - 1230
Wtorek   900 - 1530
Środa   900 - 1300
Czwartek  900 - 1300
Piątek  900 - 1100
  
 

 
  

Podstawowe informacje dotyczące stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, a także formularze wniosków na stypendium szkolne i zasiłek szkolny. 

 


 

Dofinansowanie zakupu podręczników

Informacje dotyczace dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2013-2014.doc

Załącznik nr 2 (dla uczniów bez orzeczeń).doc

 


 

ZADANIA PEDAGOGA

Do zadań pedagoga w szczególności należy:

1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 


 

Program profilaktyczny - sprawozdania z projektu " Patrz w niebo, chodź po ziemi":

  


 

GDZIE ZNALEŹĆ POMOC?


POMOC DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dla Młodzieży Łódź, al. Wyszyńskiego 86, tel. 42-688 16 68
 • Fundacja Pomocy Rodzinie „ OPOKA” Łódź, Pl. Barlickiego 11, tel. 42-630 61 80
 • Pracownia Alternatywnego Wychowania Łódź, ul. Wólczańska 25, tel. 42 637 03 12
 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka  Łódź, Pl. Barlickiego 11, tel. 42 633 25 08
 • Fundacja Polska Akcja Humanitarna Łódź, ul. Piotrkowska 85, tel. 42 630 34 28

GDZIE ZNALEŹĆ POMOC? NARKOTYKI.

 • Regionalne Centrum Polityki Społecznej Łódź, al. J. Piłsudzkiego 8, tel. 42 663 34 60, 663 34 61
 • Fundacja „ Arka”  Łódź, ul. M. Kopernika 37, tel. 42 637 55 59
 • Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Dzieci i Młodzieży „ Prom” Łódź, ul. S. Jaracza 40, tel. 42 630 03 73
 • Ośrodek Profilaktyczno- Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży
 • Zagrożonej Narkomanią  Łódź, ul. Niciarniana 41, tel. 42 676 16 61
 • ZOZ- Poradnia Uzależnień Lekowych Łódź, ul. Pomorska 54, tel. 42 633 15 30
 • Poradnia Profilaktyczno – Społeczna „ Powrót z U” Łódź, ul. Więckowskiego 13, tel. 42 632 50 69
 • Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień  Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
 • Łódź, ul. Piotrkowska 107, tel. 06079105 Dom „ Monar” Łódź, ul. Tuszyńska 106


GDZIE ZNALEŹĆ POMOC? AIDS.

 • Ogólnopolski całodobowy telefon zaufania AIDS tel.22 622 50 01
 • Informacja medyczna „ ENTER” 42 94 39
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Biegańskiego
 • Poradnia Nabytych Zaburzeń Odporności Łódź, ul. Pogonowskiego 44, tel.42 633 60 64, 633 13 14
 • Zakład Immunologii Kliniki Akademii Medycznej Łódź, ul. Mazowiecka 11, tel. 42 678 91 96


POŻARY, WYPADKI, ZDARZENIA tel. 112

 

Copyright © 2009-2011 ZSP9.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by Hard-Pc.pl - Twój sklep kompterowy!