GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

do 26 czerwca godz. 12:00 musisz dostarczyć kopię świadectwa ukończenia gimnazjum
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

SZKOLNY ETAP XXII PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH ROZSTRZYGNIĘTY

UWAGA!
UWAGA! UWAGA!

SZKOLNY
ETAP XXII PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH
ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 25 stycznia 2018 roku odbyło się
posiedzenie członków Szkolnej Komisji Konkursowej  XXII
Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych.

Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodnicząca:

Dorota Serwik-Porowska

Członkowie:

Joanna
Karolak

Krzysztof
Kamiński

Agnieszka
Kłosińska

Katarzyna
Pankratz

wytypowała do finału wojewódzkiego najlepsze prace w
kategoriach fotograficznej i  literackiej.

Do konkursu zgłoszono
8 prac
w kategorii: twórczość
fotograficzna.

Komisja Konkursowa wytypowała do finału wojewódzkiego pięć
najlepszych prac w następującej kolejności: 

 

Miejsce

 

 

Imię
i nazwisko autora

 

Tytuł
nagrodzonej pracy

Klasa

I.

Andrzej Morek

„Centrum rozrywkowo-usługowe w murach dawnej fabryki tkanin” (1)

„Centrum rozrywkowo-usługowe w murach dawnej fabryki tkanin” (2)

II TD

II.

Mikołaj Topola

renaissance

IV TC

III.

Mateusz Reczulski

„Nowe życie w dawnej fabryce
tkanin”

II TD

III.

Mikołaj Topola

„Liczy się dusza”

IV TC

Do konkursu zgłoszono
11 prac w kategorii: twórczość literacka.

Komisja Konkursowa wytypowała do finału wojewódzkiego cztery
najlepsze prace w następującej kolejności:

 

Miejsce

 

 

Imię i nazwisko autora

 

Tytuł nagrodzonej pracy

Klasa

I.

Natalia Łykowska

„Czarna dusza”

I TD

II.

Karina Michalak

„Potęga wyobraźni”

I TA

III.

Natalia Łykowska

„Twoja brudna miłość”

I TD

wyróżnienie

Artur Smolarczyk

„K***** – co znaczy?”

IV TC

 

Do konkursu zgłoszono
3 prace
w kategorii: twórczość
plastyczna.

Komisja Konkursowa wytypowała do finału wojewódzkiego trzy
najlepsze prace w następującej kolejności:

 

Miejsce

 

 

Imię
i nazwisko autora

 

Tytuł
nagrodzonej pracy

Klasa

I.

Adrian Aleksiewicz

„Corvo Attano

II ZA

II.

Karina Michalak

„Twierdza marzeń”

I TA

III.

Adrian Aleksiewicz

Emily
Kaldwin

II ZA

 

Wszystkim uczniom, którzy wzięli
udział w konkursie dziękujemy, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów w wojewódzkim finale
              XXII Przeglądu
Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych.

Organizatorzy