„Technik automatyk – nowoczesny zawód przyszłości”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 40U(0K,40M) ZSP nr 9 w Łodzi, co przyczyni się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy oraz szkolenie 4 nauczycieli, doposażenie placówki, staże zawodowe. Projekt przewiduje dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Planowane efekty:

Uczestnicy projektu uzyskają energetyczne zaświadczenia kwalifikacyjne „E” Gr. 2 poz. 1 i 10 ,poznają procesy kontroli prac spawalniczych, uzyskają
umiejętności posługiwania się oprogramowaniem AutoCad, poznają energetyczne pomiary specjalistyczne i monitoring procesów technologicznych, uzyskają uprawnienia spawalnicze, odbędą staże zawodowe z programem opartym o oczekiwania pracodawców. Nauczyciele zapoznają się ze specjalistycznym sprzętem zakupionym w ramach projektu.

Wartość projektu:

597 535,00 zł, wkład Funduszy Europejskich: 537 781,00 zł

Nazwa beneficjenta:

Miasto Łódź/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi im. Komisji Edukacji Narodowej

 


 

Harmonogram zajęć:

Harmonogram zajęć

Lista uczniów biorących udział w projekcie:

Lista rekrutacyjna Technik Automatyk_AKTUALNA_170918

Podział na grupy:

Podział na grupy Technik Automatyk_AKTUALNY_170918