GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

do 26 czerwca godz. 12:00 musisz dostarczyć kopię świadectwa ukończenia gimnazjum
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Twórczo i kompetentnie w zawodzie.

Najlepsi uczestnicy konkursów zawodowych, organizowanych przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w roku szkolnym 2017/2018, spotkali się na ich uroczystym podsumowaniu.
Celem tych konkursów – podkreślił otwierając spotkanie dyr. Janusz Moos – jest prezentacja pomysłów twórczych uczniów szkół zawodowych, rozwijanie ich kompetencji zawodowych oraz doskonalenie procesów kreatywnego patrzenia na życie zawodowe.
Podsumowano, wręczając dyplomy i nagrody laureatom, cztery konkursy: VIII Szkolną Ligę Mechatroniki, IX Szkolną Ligę Elektryki, XXV Konkurs Zawodowy „Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna w szkołach elektrycznych i elektrotechnicznych” oraz II Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy „Praca nie szkodzi”. W ich przeprowadzeniu Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wspierał Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, firma Tytan Serwis oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.

Gratulacje i życzenia udanych wakacji złożyli laureatom konkursów i ich nauczycielom: Janusz Moos – dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel i Kształcenia Praktycznego, Władysław Szymczyk – prezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Mariusz Murdzek – właściciel firmy Tytan Serwis.