Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 5 lutego 2019r. zmarł nauczyciel naszej szkoły Pan Ireneusz Gradowski. Przegrał walkę z ciężką chorobą.
Odszedł wspaniały człowiek. Dobry, pełen życzliwości i empatii kolega. Takim Go zapamiętaliśmy.
W imieniu całej społeczności szkolnej ZSP nr 9 składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Pana Irka.

Twórczo i kompetentnie w zawodzie.

Najlepsi uczestnicy konkursów zawodowych, organizowanych przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w roku szkolnym 2017/2018, spotkali się na ich uroczystym podsumowaniu.
Celem tych konkursów – podkreślił otwierając spotkanie dyr. Janusz Moos – jest prezentacja pomysłów twórczych uczniów szkół zawodowych, rozwijanie ich kompetencji zawodowych oraz doskonalenie procesów kreatywnego patrzenia na życie zawodowe.
Podsumowano, wręczając dyplomy i nagrody laureatom, cztery konkursy: VIII Szkolną Ligę Mechatroniki, IX Szkolną Ligę Elektryki, XXV Konkurs Zawodowy „Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna w szkołach elektrycznych i elektrotechnicznych” oraz II Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy „Praca nie szkodzi”. W ich przeprowadzeniu Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wspierał Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, firma Tytan Serwis oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.

Gratulacje i życzenia udanych wakacji złożyli laureatom konkursów i ich nauczycielom: Janusz Moos – dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel i Kształcenia Praktycznego, Władysław Szymczyk – prezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Mariusz Murdzek – właściciel firmy Tytan Serwis.