GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

sprawdź 20 lipca od godziny 12:00 czy zostałeś przyjęty

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Wędruj z nami 100-nogami

XIV edycja współzawodnictwa
o  Puchar Prezydenta Miasta Łodzi
pod hasłem „ Wędruj z nami 100-nogami”

 Po raz po raz DWUNASTY
szkoła zajęła PIERWSZE MIEJSCE.

W dniu 16 czerwca w siedzibie Oddziału PTTK Łódź – Polesie nastąpiło podsumowanie rocznej wędrówki po ziemi łódzkiej uczniów łódzkich szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych. Młodzież  uczestnicząc w sobotnich  rajdach poznaje najbliższe okolice Łodzi i jej środowisko przyrodnicze. Uczniowie zdobywają też punkty z turystyki pieszej OTP oraz odznaki przyrodnicze.

 W XIV edycji współzawodnictwa o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi pod hasłem  „Wędruj z nami 100-nogami” w pionie szkół ponadgimnazjalnych nasza szkoła po raz dwunasty zajęła PIERWSZE MIEJSCE. Szkoła otrzymała dyplom i puchar za I miejsce a nauczyciel Jan Ślewa otrzymał pamiątkowy dyplom od Zarządu Głównego PTTK za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa.

W tym roku szkolnym młodzież uczestniczyła  w 13 rajdach pieszych – 262 uczniów oraz 10 Biegach na Orientację – 42 uczniów. W roku szkolnym 2015/2016 młodzież wędrowała pod opieką nauczycieli Jana Ślewy, Rafała Borszyńskiego i Czesława Kowalczyka.

Młodzież naszej szkoły uczestniczy w rajdach od dwunastu lat pod opieką nauczycieli Jana Ślewy i Rafała Borszyńskiego. W ostatnim czasie do grona opiekunów dołączył Jan Kowalczyk. Do tej pory w 190 rajdach brało udział 4200 uczniów.

Zdjęcia przekazał Jan Ślewa