Do dnia 10 kwietnia 2020r. w związku z epidemią koronawirusa zostało czasowo ograniczone funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych. Szkoła pozostaje zamknięta i od dnia 25 marca 2020r. nauka w naszej szkole będzie realizowana na odległość.

O organizacji zajęć od dnia 25 marca 2020r. zostaniecie Państwo powiadomieni poprzez wiadomości i ogłoszenia w dzienniku Librus.

Wkręć się w pomaganie

Serdecznie dziękujemy Uczniom, ich Rodzinom, Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi oraz wszystkim naszym Przyjaciołom, którzy włączyli się do akcji zbierania plastikowych nakrętek dla zwierząt z Przytuliska prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt „Arkadia” w Głownie.

Dzięki Waszej wrażliwości w ramach akcji „Wkręć się w pomaganie” przekazaliśmy w tym roku szkolnym już dwa transporty z zebranym materiałem do schroniska. Przytulisko środki pozyskane z nakrętek przeznacza na karmę dla swoich podopiecznych – psów i kotów. Zwierzęta  zadbane i zaopiekowane czekają na swoich nowych właścicieli.

Warto pomagać.

Zachęcamy do dalszego przynoszenia nakrętek. Zbieramy dalej.

Nakrętki można przynosić do sali nr 32 ( Barbara Grochowska) lub do biblioteki ( Jadwiga Jezierna).

Dziękujemy wszystkim czynnie wspierającym akcję „Wkręć się w pomaganie” i  zachęcamy niezdecydowanych do dołączenia do grona osób, dla których los zwierząt nie jest obojętny .

Koordynatorzy akcji „Wkręć się w pomaganie ” w szkole Barbara Grochowska i Jadwiga Jezierna