24 maja w godz. 16.00 - 18.00 serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej możesz wypełnić u nas od 21 maja 2018r.

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

WOŚP

 
Wszystkich chętnych wolontariuszy WOŚP zapraszamy
do zgłaszania się do naszego sztabu przy ZSP nr 9 w Łodzi.
 
Zgłoś swój udział poprzez wysłanie maila z wypełnioną ankietą na adres:
wosp@zsp9.pl
 
 
logo
 
 

W celu zgłoszenia się do sztabu jako wolontariusz, proszę o przesłanie e-mailem na adres wosp@zsp9.pl następujących danych: 

1. pesel
2. adres e-mail
3. imię
4. nazwisko
5. data urodzenia
6. ulica
7. nr domu
8. nr mieszkania
9. kod pocztowy
10. miejscowość
11. nr telefonu z numerem kierunkowym
12. nazwa szkoły lub miejsca pracy
13. adres szkoły/miejsca pracy( ulica, numer domu/ mieszkania ) kod pocztowy, miejscowość
14. zdjęcie  nie mniejsze niż 800 X 600 pixeli i musi być w formacie jpg (zdjęcie musi być profilowe z widoczną twarzą)

14. WAŻNE!!! Osoby niepełnoletnie – proszę podać dodatkowo imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego

Przyjmujemy tylko dokładnie wypełnione dane osobowe i zdjęcie w w/w formacie i rozmiarze. Sztab nie zajmuje się edycją zdjęć!!!

Po przesłaniu danych zostaną Państwo zarejestrowani jako wolontariusze Sztabu WOŚP przy ZSP9 w Łodzi. Następnie skontaktujemy się z Państwem, w chwili gdy będziecie musieli przyjść i podpisać wydrukowane identyfikatory. 

Nieprzekraczalnym terminem składania wniosków jest 30 listopada!
Ilość miejsc w sztabie jest ograniczona, w przypadku zamknięcia listy poinformujemy Państwa o tym również na stronie naszej szkoły.

 

Wszelkich szczegółów dla uczniów naszej szkoły odnośnie zgłoszeń udziela pani Karolina Pel, pani Monika Jaskuła i pani Magdalena Binder

Kontakt z panią Magdaleną Binder pod numerem telefonu: 42 684-11-27 wewn. 20